RavenHub

In de RavenHub werken verschillende bedrijven samen. De RavenHub is verantwoordelijk voor de verwerking van bio reststromen tot hoogwaardig gecertificeerd substraat. De larveneitjes die worden aangeleverd door de reproductie partners worden met het substraat vermengd en in de kweekbakken gestort.

RavenFeed verzorgt het lokaal transport tussen de agrariër en de RavenHub. Daarnaast zorgt RavenFeed voor installatie, controle en regulatie van de SmartHatch en ondersteuning van de agrariër ten aanzien van de SmartHatch.

Tot slot zal de faciliteit zorgdragen voor de verwerking van de voedingsstofrijke frass stromen.

Bij iedere RavenHub vindt coördinatie plaats vanuit de RavenFeed holding met betrekking tot de genoemde hoofdactiviteiten.

collaboration