Raven Feed Excellence through cooperative entrepreneurship

Ketenmodel

RavenFeed maakt de insectenindustrie, toegankelijk voor gevestigde bedrijven.

Het concept is tweeledig:

  • Een insectenfabriek, ontworpen door RavenFeed: de Raven SmartHatch (RSH)
  • Een hoogwaardige keten met toegang tot een specialistisch netwerk om lokale insectenkweek van de Zwarte Soldatenvlieg (BSF) mogelijk te maken

In het moderne, modulaire concept van RavenFeed staan open innovatie, samenwerking en duurzaamheid centraal.

Het ketenmodel dat wij aanbieden bestaat uit 6 schakels

U kunt navigeren naar extra informatie door op de schakels te klikken.

Substraat

BSF-eitjes

Raven SmartHatch

Transport

Larven

Frass

Substraat 1
BSF-eitjes 2
RSH 3
Larven 4
Frass 5
Transport 6

Substraat

Substraat is het larvenvoer

In deze schakel worden organische reststromen gemengd tot gecertificeerd substraat. Deze reststromen bestaan nu uit groente en fruit afval, maar zullen in de toekomst ook keukenafval en supermarktafval bevatten. 1/3 van ons geproduceerde voedsel is helaas afval en RavenFeed wil dit in samenwerking met onze partners gebruiken als grondstof in plaats van het te vergisten, composteren of zelfs verbranden.

Contact

BSF-eitjes

De productie van de insecten eitjes

De Zwarte Soldatenvlieg (BSF) is een insect dat in miljoenen jaren is geëvolueerd tot een supervlieg die ongeëvenaard efficiënt organische reststromen kan omzetten in hoogwaardige eiwitten en oliën. Gespecialiseerde BSF-reproductie faciliteiten leveren gecertificeerde larveneitjes aan RavenFeed.

De totale levenscyclus van de Zwarte Soldatenvlieg (BSF) is ongeveer 40 dagen.

Beweeg over de pijlen om meer te weten te komen.

Klik op de pijlen om meer te weten te komen.

Vanaf het moment dat de vliegen uit de poppen kruipen, blijven ze nog zes dagen in leven. In deze periode zoeken ze een partner om mee te paren. Het paringsgedrag wordt geactiveerd door licht. Bij gebrek aan daglicht worden Ledlampen gebruikt om de vliegenkooien te verlichten. Na de voortplanting sterven de vliegen.

Een volwassen vlieg legt bijna 1000 eitjes. Na vier dagen komen de eitjes uit, waarna ze in het vochtige substraat geplaatst kunnen worden. Vanaf nu vindt de kweek in de Raven SmartHatch plaats.

De larven zijn volgroeid en stoppen met eten. Ze worden nu pre-pop genoemd en bewegen richting een drogere omgeving en nestelen zich om te verpoppen. Na zes dagen hebben de larven een rustige plek gevonden waar de transitie naar vlieg plaats vindt. Het verpoppen duurt nu nog 10 dagen.

In de RavenFeed kweekbakken groeien de larven in 10 tot 14 dagen flink. Als ze klaar zijn voor de oogst zijn ze bijna 4000 keer groter geworden! Tijdens het zeven worden de larven van de Frass gescheiden en direct aan het pluimvee gevoerd. Hier eindigt het proces bij de Raven SmartHatch. De BSF-reproductie partners gaan nog een paar stappen verder.

repro model
Contact

Raven SmartHatch

Raven SmartHatch: de insectenfabriek, ontworpen door RavenFeed
Een 12 meter lange zeecontainer omgebouwd tot een hightech insectenfabriek

Raven SmartHatch: de insectenfabriek van RavenFeed. De RSH wordt dagelijks voorzien van verse larveneitjes en larvenvoer. Deze worden geleverd in door RavenFeed speciaal ontworpen kweekbakken: de SmartIncubators. Deze SmartIncubators worden variabel belucht door een vHVAC systeem dat zorgt voor de optimale leefomgeving voor de insecten. RavenFeed verzorgt het onderhoud van de RSH en zorgt met de keten voor een continue operatie. De RSH wordt door RavenFeed op afstand gemonitord en bediend.

Raven SmartHatch

Larven

Klaar voor de oogst: de afzetmarkt voor BSF-larven en derivaten

Zodra de larve uitgegroeid zijn, krijgt de klant bericht welke SmartIncubators geoogst kunnen worden. Ze worden naar de Harvester gereden, waar worden de larven worden gescheiden van de frass. De larven kunnen levend worden gevoerd aan het pluimvee of verwerkt worden tot derivaten.

Contact

Frass

Frass is de reststof die overblijft na de oogst

Door deze hoogwaardige bodemverbeteraar te gebruiken in de landbouw zorgen wij voor een volledig gesloten circulaire keten. Frass zorgt ervoor dat er minder pesticiden gebruikt hoeven te worden. Dit komt door de concentratie Chitine die een natuurlijke antibacteriële en insect afschrikkende werking heeft.

Contact

Transport

Om alle schakels te verbinden is gespecialiseerd transport nodig

RavenFeed heeft als doel lange vervuilende transportketens te reduceren tot lokaal transport door middel van een Hub-Hatch systeem. Het Hub-Hatch systeem bestaat uit meerdere RSH’s in een nauw netwerk om een RavenHub. Het functioneert als logistiek centrum.

Contact

Nieuws

Meer nieuws